Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018Ἡ ζωὴ εἶναι σύντομη
Πρόσεξε μὴν παραγίνεις αὐτοκράτορας, μὴ σὲ ποτίσει αὐτὸ τὸ πνεῦμα, γιατὶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ συμβεῖ.
Κράτησε τὸν ἑαυτό σου ἁπλό, καλό, ἀκέραιο, ἀξιοπρεπή, ἀνεπιτήδευτο, μὲ ἀγάπη γιὰ τὴ δικαιοσύνη, μὲ σεβασμὸ ἀπέναντι στοὺς θεούς, μὲ ἀγαθὴ διάθεση ἀπέναντι στοὺς ἄλλους, μὲ στοργὴ γιὰ τοὺς δικούς σου, ἀμετακίνητο στὴν ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντος.
Πάλεψε γιὰ νὰ μείνεις πάντα ὅπως θέλησε νὰ σὲ φτιάξει ἡ φιλοσοφία. Νὰ φοβᾶσαι τοὺς θεούς, νὰ προστατεύεις τοὺς ἀνθρώπους.
Ἡ ζωὴ εἶναι σύντομη. Ἕνας εἶναι ὁ καρπὸς τῆς ἐπίγειας ζωῆς: μιὰ αἴσθηση ἱερότητας καὶ ἔργα ἀγάπης.
Μάρκος Αὐρήλιος (121-180 μ.Χ.)
Τὰ εἰς ἑαυτὸν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου