Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018


Θὰ σᾶς ρωτήσουν
Μὴν μιλᾶτε στοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὸν Κύριο, ἄν δὲν θέλουν νὰ ἀκούσουν γι' Αὐτόν. 
Ζῆστε ὅπως ὁ Κύριος καὶ οἱ ἴδιοι θὰ σᾶς ρωτήσουν γιὰ νὰ μάθουν...
Πατριάρχης Σερβίας Παῦλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου