Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018Μικρή πράσινη θάλασσα
Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριῶ χρονῶ
Πού θά 'θελα νά σέ υἱοθετήσω
Νά σέ στείλω σχολεῖο στήν Ἰωνία
Νά µάθεις µανταρίνι καί ἄψινθο
Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριῶ χρονῶ
Στό πυργάκι τοῦ φάρου τό καταµεσήµερο
Νά γυρίσεις τόν ἥλιο καί ν' ἀκούσεις
Πῶς ἡ µοίρα ξεγίνεται καί πῶς
Ἀπό λόφο σέ λόφο συνεννοοῦνται
Ἀκόµα οἱ µακρινοί µας συγγενεῖς
Πού κρατοῦν τόν ἀέρα σάν ἀγάλµατα
Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριῶ χρονῶ
Μέ τόν ἄσπρο γιακά καί τήν κορδέλα
Νά µπεῖς ἀπ' τό παράθυρο στή Σµύρνη
Νά µοῦ ἀντιγράψεις τίς ἀντιφεγγιές στήν ὀροφή
Ἀπό τά Κυριελέησον καί τά ∆όξα Σοι
Καί µέ λίγο Βοριά λίγο Λεβάντε
Κύµα τό κύµα νά γυρίσεις πίσω
Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριῶ χρονῶ
Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα
Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου
Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν
Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου.
Ὀδυσσέας Ἐλύτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου