Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015


Ἀφρόψαρα τοῦ νοῦ
Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Χριστιανισμὸς παύει νὰ εἶναι πίστη ἤ τρόπος ζωῆς -ὁ ἄριστος βίος τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων- καὶ γίνεται ἰδέα, φαντάζει γιὰ μένα τὸ ἴδιο ἄν εἶσαι χριστιανὸς ἤ ἄθεος.
Ὅπως παράλληλα φαντάζει τὸ ἴδιο ἄν εἶσαι ἰδεαλιστὴς ἤ ὑλιστὴς, σύμφωνα μὲ τὴν ὁρολογία τῆς νεότερης εὐρωπαϊκῆς φιλοσοφίας.
Ἀφρόψαρα τοῦ νοῦ ὅλα αὐτά, ποὺ δὲν κατεβαίνουν ποτὲ στὰ μεγάλα βάθη τῆς ζήσης μας.

Ζήσιμος Λορεντζᾶτος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου