Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015


Ποιὸν νὰ ψηφίσουμε
Ὅταν πλησίαζε ὁ καιρός γιά τίς ἐθνικές ἐκλογές, πολλοί προσκυνητές ἐρχόντουσαν και ρωτοῦσαν τόν Γέροντα ποιά ἦταν ἡ γνώμη του καί ποιόν ἐκεῖνος θεωροῦσε ἄξιο, γιά νά ψηφίσουν.
Ὁ Γέροντας ἔλεγε:
-Νά ψηφίσετε ὅποιον βλέπετε ὅτι εἶναι ὁ καλύτερος, ὅποιον ἀγαπᾶ τόν Θεό καί τήν πατρίδα μας, αὐτόν νά ψηφίσετε.
Τότε ἐκεῖνοι, ἐπί μονίμου βάσεως τοῦ ἀπαντοῦσαν:
-Γέροντα, ὅλοι τό ἴδιο εἶναι.
Κι ἐκεῖνος τούς ἔλεγε:
-Βρέ παιδιά, κοιτάξτε ἐδῶ πέρα: ὅλες οἱ ἐλιές ἴδιες εἶναι καί ὅλες ἔχουν δάκο, ὅμως ἄλλες ἔχουν ἑκατό τοῖς ἑκατό, ἐνῶ ἄλλες πενήντα τοῖς ἑκατό. Ἐμεῖς, λοιπόν, ἐφόσον ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό ἐλιές, πρέπει νά κοιτάξουμε ποιές ἔχουν τό λιγότερο δάκο, γιατί διαφορετικα δέ γίνεται. Καί πάντα πρέπει νά ψηφίζουμε μέ δύο κριτήρια: α) μέ τό πόσο ἀγαπᾶ ὁ ὑποψήφιος τό Θεό καί εἶναι συνειδητό μέλος τῆς Ἐκκλησίας καί
β) μέ τό πόσο ἀγαπᾶ τήν πατρίδα καί ἀποβλέπει στό γενικό καλό τοῦ τόπου κι ὄχι στό δικό του συμφέρον.
Ἐάν κάποιος χρησιμοποιήσει κάποιο ἄλλο κριτήριο, ἐκτός ἀπό αὐτά τά δύο, τότε κινεῖται ἰδιοτελῶς, καί δέν εἶναι αὐτό πού κάνει χριστιανικό. Ἀργότερα θά ἐπιτρέψει ἡ Θεία Δικαιοσύνη να τό πληρώσει. 

Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου